Direct naar de contentDirect naar de footer

Actievoorwaarden: 1-jarig jubileum Hotel Eindhoven-Best

Onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op deze actie.

 • Deelname is mogelijk t/m vrijdag 17 mei 2024.
 • Medewerkers van Van der Valk zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname is gratis.
 • De reservering voor de Superior kamer kan niet gemaakt worden op feestdagen.
 • Nadat de reservering gemaakt is, kan deze reservering niet meer worden geannuleerd en/of gewijzigd worden. Daarnaast is de actie niet te verzilveren op een datum buiten de aangegeven proefslaap-periode. Helaas is het niet mogelijk om buiten de door ons opgestelde periode te verblijven.
 • De €5,- Valk Bonus ontvangt u bij volledige deelname eenmalig en is geldig op al onze hotelproducten die voor de verloopdatum van de bonusactie online worden geboekt met gebruik van uw Valk Account. Aankomst data kunnen na verloop van de Valk Bonus verloopdatum liggen.
 • De geldigheid van de €5,- Valk Bonus vind u in uw activeringsmail en in uw Valk Account.
 • De winnaar wordt door Valk Exclusief geselecteerd en zal met voorletter, achternaam en woonplaats in de hall of fame worden vermeld. Tevens wordt de winnaar persoonlijk benaderd worden door middel van een brief. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonlijk, adres gebonden en niet overdraagbaar. De te winnen prijzen kunnen niet ingewisseld worden tegen geld of andere middelen.
 • Deelname aan de actie is enkel toegestaan voor ingezetenen die op het
  moment van deelname de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 • Valk Exclusief en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • Valk Exclusief is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.
 • Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te zijn met de bovenstaande actievoorwaarden.

Voor vragen of klachten kunt u mailen naar support@valkdigital.nl onder vermelding van de naam van de actie, tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord terug. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.