Direct naar de contentDirect naar de footer

Voorwaarden: ValkBonus Voucher

Valk Bonus saldo is een extra kortingssaldo van de Valk Exclusief Hotels. U ontvangt deze extra korting door deel te nemen aan diverse acties van de Valk Exclusief Hotels.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het Valk Bonus programma:

Valk Bonus voorwaarden

1.1. Per reservering kunt u maximaal €5,- Valk Bonus saldo verzilveren

1.2. Valk Bonus saldo kan niet achteraf op een reeds geplaatste boeking worden verzilverd

1.3. Valk Bonus saldo is alleen te verzilveren bij de Valk Exclusief Hotels

1.4. De geldigheid van uw Valk Bonus saldo is altijd tijdelijk geldig. U vindt de geldigheid in de Valk Bonus activatiemail en in uw Valk Account in op uw dashboard via 'uw gegevens' en dan “transacties”. De geldigheid van uw Valk Bonus saldo kan niet worden verlengd.

30, 15, 7 en 2 dagen van te voren ontvangt u per mail een herinnering met betrekking tot het verlopen van uw Valk Bonus saldo. Deze is geldig tot 1 jaar na invoering.

1.5. Het Valk Bonus saldo komt te vervallen als een reservering na de geldigheid van de ValkBonus wordt geannuleerd. Als de annulering binnen de geldigheidsdatum valt krijgt u het Valk Bonus saldo automatisch teruggestort op uw Valk Account.

1.6. Uw Valk Bonus saldo kan alleen worden verzilverd op hotelovernachtingen en kan niet worden overgeschreven tussen verschillende Valk Accounts of ingewisseld worden tegen geld of Valk Cadeaucards.

Valk Exclusief campagnes

2.1. Valk Exclusief en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.

2.2. Valk Exclusief is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

2.3. Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te zijn met de bovenstaande actievoorwaarden.

Voor vragen of klachten kunt u mailen naar support@valkdigital.nl onder vermelding van de naam van de actie, tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord terug. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.