Direct naar de contentDirect naar de footer

Actievoorwaarden: Kras en win Valk Magazine zomer 2023

Heeft u de winnende code gevonden in het Valk Magazine? Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op deze Kras en Win-actie.

 • De codes kunnen worden ingevuld tot en met donderdag 31 augustus 2023.
 • Deelname is mogelijk door de code die u vindt op het kaartje in het Valk Magazine in te voeren op onze website.
 • Per Valkaccount kunt u één code invullen en dus één keer meedoen.
 • Medewerkers van Van der Valk zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname is gratis.
 • De €5,- Valk Bonus ontvangt u bij volledige deelname eenmalig en is geldig op hotelovernachtingen die voor de verloopdatum van de bonusactie online worden geboekt met gebruik van uw Valkaccount. Aankomstdata kunnen na verloop van de Valk Bonus verloopdatum liggen.
 • De geldigheid van de €5,- Valk Bonus vindt u in uw activeringsmail en in uw Valkaccount.
 • De prijs is voor de deelnemer die de winnende code heeft ingevoerd.
 • Iedere code staat voor één prijs.
 • De winnaar wordt door Valk Exclusief geselecteerd en zal met voorletter, achternaam en woonplaats in de hall of fame worden vermeld. Tevens wordt de winnaar persoonlijk benaderd per e-mail. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De winnaar wordt in september 2023 persoonlijk benaderd.
 • Als de prijs niet binnen 3 maanden wordt geclaimd, vervalt de prijs.
 • De prijs is persoonlijk, adres gebonden en niet overdraagbaar. De te winnen prijzen kunnen niet ingewisseld worden tegen geld of andere middelen.
 • Het is niet toegestaan de prijs uit te keren aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Valk Exclusief en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • Valk Exclusief is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.
 • Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te zijn met de bovenstaande actievoorwaarden.

Voor vragen of klachten kunt u mailen naar support@valkdigital.nl onder vermelding van de naam van de actie. Tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord. Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.