Direct naar de contentDirect naar de footer

Actievoorwaarden Bonusactie

  • De ValkBonus kan worden geactiveerd t/m vrijdag 1 oktober 2021
  • Activatie is gratis.
  • De €5,- ValkBonus ontvangt u bij volledige deelname eenmalig en is geldig op al onze hotelovernachtingen die voor de verloopdatum van de bonusactie online worden geboekt met gebruik van uw Valk Account. Aankomst data kunnen na verloop van de Valk Bonus verloopdatum liggen.
  • De geldigheid van de €5 Valk Bonus vind u in uw activeringsmail en in uw Valk Account.
  • Valk Exclusief en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
  • Valk Exclusief is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
  • Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.

Voor vragen of klachten kunt u mailen naar support@valkdigital.nl onder vermelding van de naam van de actie, tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord terug. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.