Direct naar de contentDirect naar de footer

Actievoorwaarden Samsonite koffer

 • Deelname voor de Samsonite koffer is mogelijk t/m vrijdag 04 juni 2021 12:00 uur. De winnaar zal zo snel als mogelijk na deze datum bekend worden gemaakt.
 • De prijs wordt per post opgestuurd naar het adres van de winnaars welke hij/zij heeft opgegeven in het Valk Account.
 • Deelname is mogelijk door de vraag te beantwoorden.
 • Medewerkers van Van der Valk zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname is gratis.
 • De €5,- ValkBonus ontvangt u bij volledige deelname eenmalig en is geldig op al onze hotelproducten die voor de verloopdatum van de bonusactie online worden geboekt met gebruik van uw Valk Account. Aankomst data kunnen na verloop van de Valk Bonus verloopdatum liggen.
 • De geldigheid van de €5 Valk Bonus vind u in uw activeringsmail en in uw Valk Account.
 • De winnaar wordt door Valk Exclusief geselecteerd en zal persoonlijk benaderd worden via de mail. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonlijk, adres gebonden en niet overdraagbaar. De te winnen prijzen kunnen niet ingewisseld worden tegen geld of andere middelen.
 • De prijs aan personen jonger dan 16 jaar wordt enkel uitgekeerd bij toestemming van de ouders of voogd.
 • Valk Exclusief en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • Valk Exclusief is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.
 • Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.

Voor vragen of klachten kunt u mailen naar support@valkdigital.nl onder vermelding van de naam van de actie, tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord terug. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.

Terug naar de actiepagina