Direct naar de contentDirect naar de footer

Actievoorwaarden: Winactie 5 suites

Met wie wilt u het liefst overnachten in een luxe suite? Onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op deze actie.

 • Deelname is mogelijk t/m donderdag 9 november 2023.
 • Medewerkers van Van der Valk zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname is gratis.
 • De €5,- Valk Bonus ontvangt u bij volledige deelname eenmalig en is geldig op al onze hotelproducten die voor de verloopdatum van de bonusactie online worden geboekt met gebruik van uw Valk Account. Aankomst data kunnen na verloop van de Valk Bonus verloopdatum liggen.
 • De geldigheid van de €5,- Valk Bonus vindt u in uw activeringsmail en in uw Valk Account.
 • De winnaar wordt door Valk Exclusief geselecteerd en zal met voorletter, achternaam en woonplaats op onze Hall of Fame-webpagina worden vermeld. Door mee te doen gaat u akkoord met het weergeven van zojuist genoemde persoonsgegevens op onze website als u de winnaar bent.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonlijk, adres gebonden en niet overdraagbaar. De te winnen prijzen kunnen niet ingewisseld worden tegen geld of andere middelen.
 • Deelname aan de actie is enkel toegestaan personen die op het
  moment van deelname de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 • Valk Exclusief en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • Valk Exclusief is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.
 • Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te zijn met de bovenstaande actievoorwaarden.
 • De reservering voor de suites kan alleen gemaakt worden op basis van beschikbaarheid, en niet op feestdagen.
 • De prijs dient binnen 1 jaar op het moment van winnen verzilverd te worden.
 • Nadat de reservering gemaakt is, kan deze reservering niet meer worden geannuleerd en/of gewijzigd worden.

Voor vragen of klachten kunt u mailen naar support@valkdigital.nl onder vermelding van de naam van de actie, tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord terug. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.