Direct naar de contentDirect naar de footer

Actievoorwaarden Valk Exclusief & BP zomeractie 2019.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Valk Exclusief & BP zomeractie 2019.

  • Meedoen kan tot 31 oktober 2019.
  • De code is 1x te gebruiken. Niet te gebruiken i.c.m. andere kortingscodes.
  • De €5,- ValkBonus ontvangt u bij volledige deelname eenmalig en is geldig op al onze hotelproducten die voor de verloopdatum van de bonusactie online worden geboekt met gebruik van uw Valk Account. Aankomst data kunnen na verloop van de Valk Bonus verloopdatum liggen.
  • De geldigheid van de €5 Valk Bonus vind u in uw activeringsmail en in uw Valk Account.
  • Valk Exclusief en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
  • Valk Exclusief is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
  • Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te zijn met de bovenstaande actievoorwaarden.

Voor vragen kunt u mailen naar support@valkenhorst.nl, tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord terug. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.