Direct naar de contentDirect naar de footer

Actievoorwaarden fotowedstrijd Valk Exclusief Eropuit

  • Deelname is gratis.
  • Deelname is mogelijk door een foto te plaatsen op Instagram en Facebook met #valkeropuit en tag @valkexclusief.
  • Van der Valk Exclusief behoudt zich het recht tot het verveelvuldigen en publiceren van het werk onder naamsvermelding van de deelnemer.
  • Met het delen van de foto geeft u akkoord om de foto te gebruiken in de fotowedstrijdrubriek in de printversie van Valk Exclusief Eropuit met uw naam erbij als credits.
  • Actieperiode loopt tot en met 23 februari 2023.
  • Valk Exclusief en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
  • Valk Exclusief is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
  • Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.
  • Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar support@valkdigital.nl onder vermelding van de naam van de actie, tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord terug. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.