Direct naar de contentDirect naar de footer

Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is nog een erg jong natuurgebied, ze bestaan namelijk pas sinds 1968. Het gebied kwam tot stand doordat grote plassen water in de nieuw aangelegde Flevopolder bleven staan. De locatie was eigenlijk aangeduid als nieuw industriegebied, maar gezien het water en het feit dat er toentertijd niet echt behoefte aan was, is ervoor gekozen om het moerasgebied in te zaaien met riet. Doordat de natuur hier vrij spel had, ontwikkelde zich een nieuwe wildernis. Het gebied is ruwweg in tweeën te verdelen, een nat- en een droog gebied. Het droge gebied wordt vooral thuis genoemd door de grote grazers zoals Konikpaarden en edelherten. Dit is niet alleen een prachtig gezicht, zij zijn ook essentieel voor de dynamiek van het gebied. Het kan dus zeker voorkomen dat u tijdens een bezoek aan het gebied oog in oog komt te staan met deze prachtige dieren.

Niet allen de grote grazers, maar ook vogels strijken graag neer in dit gebied. Tienduizenden vogels komen hier jaarlijks bijtanken tijdens de vogeltrek of vinden hier zelfs een broedplek, het is een van de belangrijkste broedgebieden voor lepelaars. Ook komt bijna de helft van de Noordwest-Europese populatie grauwe ganzen naar dit gebied om te ruien. De dijken rondom het gebied worden niet voor niks vogelboulevards genoemd.

U kunt uiteraard op eigen initiatief de Oostvaardersplassen verkennen met een fiets- of wandeltocht, maar u kunt ook met een gids op pad! Zij delen graag prachtige verhalen en weetjes over het gebied en de flora en fauna. Of ga zelfs op ‘safari’ met één van de boswachters! Zij kennen dit gebied als geen ander en kunnen u nemen u graag mee op een ontdekkingstocht.

Terug naar provincie Flevoland