Direct naar de contentDirect naar de footer

Actievoorwaarden feestdagenpakket

  • Deelname is gratis.
  • Deelname is mogelijk door een reactie te plaatsen onder het bericht op Instagram, de persoon de taggen die het pakket verdient en een uitleg te geven waarom diegene het pakket verdient.
  • Deelname is alleen mogelijk via Instagram.
  • Actieperiode loopt tot en met 27 december 2022 12.00 uur.
  • Valk Exclusief en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
  • Valk Exclusief is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
  • Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.
  • Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar support@valkdigital.nl onder vermelding van de naam van de actie, tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord terug. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.