Direct naar de contentDirect naar de footer

Actievoorwaarden: Hoe [VER] eindigt Max?

Welke kwalificatie- en eindplaats van Max Verstappen voorspelt u?
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op deze Voorspel & Win actie.

 • Bij de kwalificatieplaats worden de eventuele straffen van plaatsen, bijvoorbeeld die Max ontving in Monaco i.v.m. de crash in tijden kwalificatie, niet meegenomen.
 • De voorspellingen kunnen worden ingevuld tot het moment dat de kwalificatie race begint.
 • Deelname is mogelijk door de uitslag(en) te raden en een leuke slogan in te vullen.
 • Medewerkers van Van der Valk zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname is gratis.
 • De €5,- Valk Bonus ontvangt u bij volledige deelname eenmalig en is geldig op al onze hotelproducten die voor de verloopdatum van de bonusactie online worden geboekt met gebruik van uw Valk Account. Aankomst data kunnen na verloop van de Valk Bonus verloopdatum liggen.
 • De geldigheid van de €5,- Valk Bonus vind u in uw activeringsmail en in uw Valk Account.
 • De prijs is voor de deelnemer die de uitslag goed had.
 • Mocht er meer dan één deelnemer de volledige uitslag goed hebben voorspeld, dan zal de jury de winnaar kiezen op basis van de ingevoerde slogans.
 • Mochten er geen juiste voorspellingen zijn ingestuurd, dan zal de jury de winnaar kiezen op basis van de laagste foutmarge en ingevoerde slogans.
 • De winnaar wordt door Valk Exclusief geselecteerd en zullen persoonlijk benaderd worden door middel van een brief. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De winnaar wordt in de week na de race persoonlijk benaderd.
 • De prijs is persoonlijk, adres gebonden en niet overdraagbaar. De te winnen prijzen kunnen niet ingewisseld worden tegen geld of andere middelen.
 • De prijs aan personen jonger dan 16 jaar wordt enkel uitgekeerd bij toestemming van de ouders of voogd.
 • Valk Exclusief en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • Valk Exclusief is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.
 • Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te zijn met de bovenstaande actievoorwaarden.

Voor vragen of klachten kunt u mailen naar support@valkdigital.nl onder vermelding van de naam van de actie, tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord terug. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.