Direct naar de contentDirect naar de footer

Actievoorwaarden Bonusactie Swiss Sense

 • Deelname is mogelijk t/m zondag 31 december 2023.
 • Deelname is mogelijk door de code in te voeren.
 • Per jaar is het mogelijk om één code te verzilveren.
 • Enkel door medewerkers van Swiss Sense te activeren.
 • Deelname is gratis.
 • De €10,- ValkBonus ontvangt u bij volledige deelname eenmalig en is geldig op hotelovernachtingen, die voor de verloopdatum van de bonusactie online worden geboekt met gebruik van uw Valk Account. Aankomst data kunnen na verloop van de Valk Bonus verloopdatum liggen.
 • De geldigheid van de €10 Valk Bonus vind u in uw activeringsmail en in uw Valk Account.
 • De Valk Bonus is persoonlijk, account gebonden en niet overdraagbaar.
 • Heeft u al eerder Valk Bonus tegoed geactiveerd op uw account, dan dient u dit tegoed eerst in te zetten.
 • Valk Exclusief en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • Valk Exclusief is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.
 • Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar support@valkdigital.nl onder vermelding van de naam van de actie, tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord terug. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.