Direct naar de contentDirect naar de footer

Actievoorwaarden check-outactie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de self check-out winactie.

  • Deelname is mogelijk wanneer u gebruik gemaakt heeft van de self check-out en vervolgens uw gegevens in te vullen op de tafelkaart en deze bij de receptie in te leveren.
  • Medewerkers van Van der Valk zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelname is gratis.
  • De winnaar wordt door Valk Exclusief geselecteerd en zullen persoonlijk benaderd worden door middel van een brief. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Elke maand is er een nieuwe winnaar.
  • De prijs is persoonlijk, adres gebonden en niet overdraagbaar. De te winnen prijzen kunnen niet ingewisseld worden tegen geld of andere middelen.
  • Valk Exclusief en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
  • Valk Exclusief is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
  • Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.
  • Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te zijn met de bovenstaande actievoorwaarden.

Voor vragen of klachten kunt u mailen naar support@valkdigital.nl onder vermelding van de naam van de actie. Tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord terug, wij streven er naar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.