Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen onze hotels gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren voor uw en onze veiligheid.

De hotels kunnen nog extra aanvullende huisregels hanteren. Deze kunt u vinden op de website van desbetreffende hotel.

Algemene regels:

 1. Blijf in geval van brand kalm. Meld brand direct bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.
 2. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. Gebruik bij brand in geen geval liften.
 3. Bij incheck dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken is mogelijk voor personen ouder dan 18 jaar.
 4. Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 5. Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 6. De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 7. Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 8. Bij calamiteiten aanwijzingen volgen van het personeel van het hotel.

Het is verboden om:

 1. Nooduitgangen te gebruiken als er geen brand is.
 2. Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten.
 3. Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen / lachgas)
 4. Overlast te veroorzaken voor een ander in of om het hotel o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 5. De kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
 6. Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €300,00 aan u doorbelasten.
 7. Bepaalde versiering te gebruiken in de kamer zoals bijvoorbeeld confetti. Bij onze receptie kunt u informeren welke decoratie wel of niet is toegestaan.
 8. Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 9. De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.

Reglement suites:

 1. Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u € 150,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade
 2. Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 3. Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 4. Op deze kamer zijn maximaal 2 personen toegestaan. Indien u een baby wenst mee te nemen, kunnen wij hier een kinderbedje voor plaatsen à € 10,00 per nacht. Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene hierbij aanwezig is, en het totaal aantal personen op de kamer 2 is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico.
 5. Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren.
 6. Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 7. Wij vragen voor de kamersleutel uitgifte een borg van € 75,00 contant, of het achterlaten van een print van uw creditcard, ter garantie. De borg zullen wij bij uitcheck retourneren, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten.
 8. Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht
 9. Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel.