Direct naar de contentDirect naar de footer

Gebruikersvoorwaarden Valk Exclusief Hotels & Restaurants

U mag geen 'deep-link-', 'page-scrape-', 'robot-', 'spider-' of andere geautomatiseerde voorzieningen, programmaʼs, algoritmes of methodologieën, of vergelijkbare of gelijkwaardige handmatige processen gebruiken teneinde enig onderdeel van onze websites of de inhoud te openen, te verkrijgen, te kopiëren of te volgen, of op enige wijze de navigatiestructuur of weergave van de websites of de inhoud reproduceren of omzeilen om (te trachten) materiaal, documenten of informatie te verkrijgen via enige methode die niet doelbewust beschikbaar is gesteld via onze websites.

Valk Exclusief – vestigingen en entiteiten als opgenomen in Bijlage 1 – behoudt zich het recht voor om dergelijke activiteiten te verhinderen.

Bijlage:

  1. Valk Exclusief vestigingen en entiteiten