Direct naar de contentDirect naar de footer

Voorwaarden Winactie - Nieuwsbrief inschrijving

Hieronder vindt u de voorwaarden die gelden voor de winactie Nieuwsbrief inschrijving.

 • Deelname is gratis.
 • Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen aan de winactie.
 • Deelname is alleen geldig wanneer uw e-mailadres nog niet eerder aangemeld is voor de Valk Exclusief nieuwsbrief.
 • Het te winnen Zomerdeal arrangement kan geboekt worden voor een verblijf in juni, juli of augustus 2021 bij een Valk Exclusief hotel naar keuze op basis van beschikbaarheid.
 • De inhoud van het te winnen Zomerdeal arrangement is
  • 2 nachten
  • inclusief ontbijt
  • voor 2 personen
  • verblijf in juni, juli of augustus
 • De winnaar wordt door Valk Exclusief geselecteerd en zal persoonlijk benaderd worden door middel van een brief. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonlijk, adres gebonden en niet overdraagbaar. De te winnen prijs kan niet ingewisseld worden tegen geld of andere middelen.
 • De prijs dient binnen 3 maanden na bekendmaking van de winnaar geclaimd te worden, zo niet vervalt de prijs.
 • Medewerkers van Van der Valk zijn uitgesloten van deelname.
 • De €5,- Valk Bonus ontvangt u bij volledige inschrijving eenmalig en is geldig op al onze hotelproducten die voor de verloopdatum van de bonusactie online worden geboekt met gebruik van uw Valk Account. Aankomst data kunnen na verloop van de Valk Bonus verloopdatum liggen.
 • De geldigheid van de €5,- Valk Bonus vind u in uw activeringsmail en in uw Valk Account.
 • Valk Exclusief en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • Valk Exclusief is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Organisator zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 • Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.
 • De looptijd voor deelname van de winactie is tot 31 mei 2021.
 • Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te zijn met de bovenstaande actievoorwaarden.

Voor vragen of klachten kunt u mailen naar support@valkdigital.nl onder vermelding van de naam van de actie, tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord terug. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.